Doa & Dzikir - Ilmu Islam

132 Hasil Ditemukan...
1. Bacaan ketika bangun dari tidur
2. Doa ketika mengenakan pakaian
3. Doa mengenakan pakaian baru
4. Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru
5. Bacaan ketika menanggalkan pakaian
6. Doa masuk WC
7. Doa keluar dari WC
8. Bacaan sebelum wudhu
9. Bacaan setelah wudhu
10. Bacaan ketika keluar rumah
11. Bacaan apabila masuk rumah
12. Doa pergi ke masjid
13. Doa masuk masjid
14. Doa keluar dari masjid
15. Bacaan ketika mendengar adzan
16. Doa istiftah
17. Doa ruku
18. Doa bangun dari ruku
19. Doa sujud
20. Doa duduk antara dua sujud
21. Doa sujud tilawah
22. Tasyahud
23. Membaca shalawat Nabi setelah tasyahud
24. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam
25. Dzikir setelah shalat
26. Doa shalat istikharah
27. Dzikir pagi dan petang
28. Dzikir menjelang tidur
29. Doa jika terbangun pada malam hari
30. Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur
31. Apa yang dilakukan jika bermimpi buruk
32. Doa qunut witir
33. Dzikir setelah salam shalat witir
34. Doa saat gundah dan berduka
35. Doa untuk kesedihan yang mendalam
36. Doa saat bertemu musuh dan penguasa
37. Doa saat takut menghadapi penguasa dzalim
38. Doa atas musuh
39. Doa saat takut terhadap suatu kaum/ kelompok
40. Doa bagi yang mengalami keraguan dalam iman
41. Doa agar dapat melunasi hutang
42. Doa saat ragu dalam shalat dan bacaannya
43. Doa orang yang mengalami kesulitan
44. Ucapan orang yang melakukan dosa
45. Doa mengusir setan dan bisikannya
46. Doa saat mengalami sesuatu yang tidak diinginkan
47. Ucapan bagi orang yang mendapatkan kelahiran dan jawabannya
48. Doa perlindungan bagi anak
49. Doa kepada orang yang sakit
50. Keutamaan mengunjungi orang sakit
51. Doa orang sakit yang tidak bisa sembuh
52. Membimbing (talqin) orang yang sekarat
53. Doa saat terkena musibah
54. Doa saat memejamkan mata mayat
55. Doa shalat jenazah
56. Doa untuk mayat anak kecil
57. Doa taziah
58. Bacaan saat memasukkan mayat ke liang kubur
59. Doa setelah mayat dimakamkan
60. Doa ziarah kubur
61. Doa apabila ada angin ribut
62. Doa saat mendengar petir
63. Doa untuk minta hujan
64. Doa apabila hujan turun
65. Bacaan setelah hujan turun
66. Doa agar hujan berhenti
67. Doa melihat bulan sabit
68. Doa ketika berbuka bagi orang yang berpuasa
69. Doa sebelum makan
70. Doa setelah makan
71. Doa tamu untuk orang yang menjamu makan
72. Doa untuk orang yang memberi minum
73. Doa apabila berbuka di rumah orang lain
74. Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan
75. Ucapan orang yang puasa bila dicaci
76. Doa apabila melihat permulaan buah
77. Doa ketika bersin
78. Bacaan bila orang kafir bersin kemudian memuji Allah
79. Doa kepada pengantin
80. Doa pengantin kepada dirinya
81. Doa sebelum bersetubuh
82. Doa ketika marah
83. Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan
84. Bacaan dalam majelis
85. Doa pelebur dosa majelis
86. Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallaahu laka
87. Doa untuk orang yang berbuat kebaikan padamu
88. Cara menyelamatkan diri dari Dajjal
89. Doa kepada orang berkata: Aku mencintaimu karena Allah
90. Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu
91. Doa untuk orang yang meminjami ketika membayar hutang
92. Doa agar terhindar dari syirik
93. Doa untuk orang yang mengatakan: Baarakallahu fiika
94. Doa menolak firasat buruk / sial
95. Doa naik kendaraan
96. Doa bepergian
97. Doa masuk desa atau kota
98. Doa masuk pasar
99. Doa apabila binatang tunggangan tergelincir
100. Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan
101. Doa orang mukim kepada musafir
102. Takbir dan tasbih dalam perjalanan
103. Doa musafir ketika menjelang Subuh
104. Doa apabila mendiami suatu tempat, baik dalam bepergian atau tidak
105. Doa apabila pulang dari bepergian
106. Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan
107. Keutamaan membaca shalawat
108. Menyebarkan salam
109. Apabila ada orang kafir mengucapkan salam
110. Petunjuk ketika mendengar kokok ayam dan ringkikan keledai
111. Petunjuk apabila mendengar anjing menggonggong
112. Mendoakan kepada orang yang anda caci
113. Apabila memuji temannya
114. Bacaan bila dipuji orang
115. Bacaan talbiyah
116. Bertakbir pada setiap datang ke rukun Hajar Aswad
117. Doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad
118. Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah
119. Doa pada hari Arafah
120. Bacaan di Masyaril Haram
121. Bertakbir pada setiap melempar jumrah
122. Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu
123. Yang dilakukan bila ada sesuatu yang menggembirakan
124. Bacaan dan perbuatan apabila merasa sakit pada anggota badan
125. Bacaan apabila takut mengenai sesuatu dengan matanya
126. Bacaan ketika takut
127. Bacaan ketika menyembelih kurban
128. Bacaan untuk menolak gangguan setan
129. Istighfar dan taubat
130. Keutamaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir
131. Bagaimana cara Nabi membaca tasbih
132. Beberapa adab dan kebaikan