Doa Dzikir

Do’a jika terbangun pada malam hari

Doa

ﻻَ إِﻟَﮫَ إِﻻﱠ اﷲُ اﻟْﻮَاﺣِﺪُ اﻟﻘَﮭﱠﺎرُ، رَبﱡ اﻟﺴﱠﻤَﻮَاتِ وَاْﻷَرْضِ وَﻣَﺎ

ﺑَﯿْﻨَﮭُﻤَﺎ اﻟْﻌَﺰِﯾْﺰُ اﻟْﻐَﻔﱠﺎرُ

Artinya: “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Perkasa, Tuhan langit dan bumi dan di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun“.

Do'a diatas dibaca jika membolak-balikkan tubuh pada malam hari