Doa Dzikir

Do’a bagi yang mengalami keraguan dalam iman

Doa

Dalam buku Kumpulan Doa Berdasarkan Alquran dan Sunah karya Sa'id Ali bin Wahf al-Qahthoni disebutkan, ketika hati dilanda keraguan dalam beriman, segeralah ia memohon perlindungan kepada Allah SWT. Satu-satunya zat yang Maha Kuasa, lagi Maha Penyayang.

Ketika ragu itu mendera, ingat-ingatlah perkataan hadist yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Hendaklah ia berhenti dari keraguan,". Kemudian, lafalkanlah doa yang juga bersumber dari hadist Rasulullah SAW. Dalam hadist riwayat Muslim, Rasulullah bersabda: 

Aamantu billahi wa Rasulihi

Artinya: "Aku beriman kepada Allah dan para Rasul yang diutus olehNya,".

Tak lupa, bacalah juga doa yang bersumber dari hadist riwayat Abu Dawud berikut ini: 

Huwal-awwalu, wal-akhiru, waz-zhahiru, wal-bathinu, wa huwa bikulli syai'in aliim 

Artinya: "Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir, yang batin. Dialah Yang Mahamengetahui atas segala sesuatu,".